USB-C To 3.5 MM Headphone Jack Adapter

ราคาปกติ

฿ 390
Bank Ecom
iPhone 15 Only 1-31 Oct

อะแดปเตอร์ USB-C เป็นช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มม. นี้ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ปลั๊กเสียงขนาด 3.5 มม. แบบมาตรฐานกับอุปกรณ์ USB-C ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือลำโพง

 

ราคารวม
฿ 390