Online Refund Policy

นโยบายการคืน และเปลี่ยนสินค้า

 

การเปลี่ยนและคืนสินค้า : เรายินดีเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน ในกรณีต่อไปนี้

  1. ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมเเสดงหลักฐานการซื้อสินค้า หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า)
  2. ทางบริษัท ฯ จัดส่งสินค้าไม่ตรงตามการสั่งซื้อ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น,สี หรือขนาด, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

  1. หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อทางบริษัท ฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (อ้างอิงจากบิลใบเสร็จ)
  2.  *สินค้าที่นำส่งมาเปลี่ยน จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เคยใช้งาน พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจาก iStudio by SPVi เท่านั้น 
  3.  ** บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ รวมทั้งตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  4. หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต็อก อาจต้องรอสินค้า 2-3 สัปดาห์

วิธีการคืนสินค้า

  1. แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการ เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า
  2. หากไม่พบความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า ภายใน 7-10 วันทำการ
  3. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

* หมายเหตุ : กรณีที่ท่านได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า หากพบว่าสินค้าถูกแกะออกจากกล่อง เกิดความชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้

———————————————————————————

ท่านสามารถติดต่อเราตามช่องทางด้านล่างในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ ( 9:00 – 17:00 น. )
สำนักงานใหญ่: บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1213/58-59 ซอย ลาดพร้าว 94
ถนน ศรีวรา แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์: 02-559-2901 (10 คู่สาย)
อีเมล: [email protected] และ [email protected]
LINE Official Account: @iStudioSPVi
Facebook Page: iStudio by SPVi