Demo Class ที่จะทำให้คุณรู้จักกับ iPad OS | iPhone 11 | iPhone  มากยิ่งขึ้น

พร้อมทดลองฟังก์ชั่นการใช้งานอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

แล้วพบกัน Demo Mini Class ที่

  • iStudio by SPVi |  CentralPlaza Grand Rama 9
  • iStudio by SPVi |  Central Chaengwattana
  • iStudio by SPVi |  Seacon Square