U•Store by SPVi

Brand Ambassador Contest 2020

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

 U•Store by SPVi ค้นหานักศึกษาที่ชื่นชอบในเทคโนโลยี บุคลิกมั่นใจ กล้าแสดงออก ชอบเรียนรู้ มีความชื่นชอบ Product Apple

เพื่อที่จะได้ก้าวมาเป็นตัวเเทนนักศึกษารุ่นใหม่ พร้อมประสบการณ์ร่วมกิจกรรม กับ U•Store by SPVi ตลอดปี!!

  1. ชาย/หญิง 

  2. อายุระหว่าง 17-24 ปี   

  3. ศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี ปี 1-3 

  4.ใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก 

  5. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ที่มีร้าน U.Store by SPVi ทั้ง 10 สาขา  ได้แก่ 

      – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต)

      – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

      – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

      – มหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี)

      – มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

      – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (สุวรรณภูมิ)

      – มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

      – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      – มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      – มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ U.Store Brand Ambassador Contest 2020 

    1. สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงค์ หรือ สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลพร้อมรับอีเมลยืนยัน                                           

    2. แนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา (รูปนี้จะนำไปใช้ในรอบ Popular Vote)  เลือกรูปที่คิดว่าคนที่เห็นจะประทับใจ (3 รูป) ใส่ชุดนักศึกษา/พื้นขาว/เห็นใบหน้าชัดเจน

         – รูประยะ  Close up    

         – รูปครึ่งตัว Bust  Shot 

         – รูปเต็มตัว Long Shot 

    3. ส่งลิ้งค์ VDO Clip ความยาว 3-5 นาที ตามรายละเอียดข้างต้น   

         – แนะนำตัวเอง การศึกษา เล่าเรื่องประสบการณ์ที่ตัวเองประทับใจ   

         – ประสบการณ์การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ Apple ร่วมกับ Application  ที่ใช้ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันและการศึกษาให้ดีขึ้นได้อย่างไร จำนวน 3 Application

         – คิดว่า  U.Store Dream Concept  ของคุณเป็นอย่างไร

     1. รับสมัคร ในวันที่ 11 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563

     2. ประกาศผลผู้เข้ารอบ 6 คนสุดท้ายของแต่ละมหาวิทยาลัย ในวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563  ผ่านทาง Website :https://www.istudiobyspvi.com

     3. เปิดโหวตเพื่อลุ้นรางวัล Popular Vote ในวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่าน Facebook:u.store by spvi   

     4. ประกาศผล Popular Vote ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2020  ผ่านทาง Website :https://www.istudiobyspvi.com

     5. ผู้เข้ารอบ 6 คนสุดท้ายของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีการสัมภาษณ์ตอบคำถามกับทางคณะกรรมการ จัดขึ้นที่ AIS Design Centre Emporium  ชั้น 5 

        โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ  5 มหาวิทยาลัย  ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563  ติดตามได้ทาง U•Store by SPVi อีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์095-372-5574

 1. ร่วมกิจกรรมในการอบรม ของทาง Apple เพื่อรับความรู้และความเข้าใจ ในผลิตภันฑ์ Apple

 2. มีผลงานภาพถ่ายลงสื่อของร้าน U.Store by SPVi  ทั้งสื่อ Off Line และ Online  ประจำ 1-2 ครั้ง/ปี 

 3. กิจกรรมออก Event ร่วมกับ U.Store ในการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย  และร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ในการใช้งาน Product และบริการในร้าน U.Store มหาวิทยาลัย   3 เดือน / ครั้ง

 4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบน Social Media Post, Share Post Facebook & IG  เกี่ยวกับ Promotion หรือกิจกรรม ของ  Brand ambassador   ประจำเดือนละ 1 ครั้ง

 5. ร่วมกิจกรรมเป็น Guess Speaker กิจกรรมที่จัดในร้าน U.Store ในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนละ  2 ครั้ง 

 6. Clip VDO  แนะนำการใช้งาน และ Review สินค้าออกใหม่ที่ร้าน U.Store  ประจำ 3 เดือน ต่อ 1ครั้ง