U•Store by SPVi

Brand Ambassador Contest 2020

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

 U•Store by SPVi ค้นหานักศึกษาที่ชื่นชอบในเทคโนโลยี บุคลิกมั่นใจ กล้าแสดงออก ชอบเรียนรู้ มีความชื่นชอบ Product Apple

เพื่อที่จะได้ก้าวมาเป็นตัวเเทนนักศึกษารุ่นใหม่ พร้อมประสบการณ์ร่วมกิจกรรม กับ U•Store by SPVi ตลอดปี!!

รางวัลสำหรับการแข่งขัน
*  
ชิงรางวัลทุนการศึกษา คนละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท
*
ตำแหน่ง Popular Vote 5,000 บาท
*
สายสะพายและประกาศนียบัตร
*
พร้อมประสบการณ์ร่วมกิจกรรมกับ U•Store by SPVi ตลอดปี

  1. ชาย/หญิง 

  2. อายุระหว่าง 17-24 ปี   

  3. ศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี ปี 1-3 

  4.ใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก 

  5. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ที่มีร้าน U.Store by SPVi ทั้ง 10 สาขา  ได้แก่ 

      – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต)

      – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

      – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

      – มหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี)

      – มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

      – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (สุวรรณภูมิ)

      – มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

      – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      – มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      – มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ U.Store Brand Ambassador Contest 2020

  1. สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงค์ หรือ สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลพร้อมรับอีเมลยืนยัน

  2. แนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา (รูปนี้จะนำไปใช้ในรอบ Popular Vote) เลือกรูปที่คิดว่าคนที่เห็นจะประทับใจ (3 รูป)
ใส่ชุดนักศึกษา/เห็นใบหน้าชัดเจน
– รูประยะ Close up
– รูปครึ่งตัว Bust Shot
– รูปเต็มตัว Long Shot

  3. ส่งลิ้งค์ VDO Clip ความยาว 3-5 นาที ตามรายละเอียดข้างต้น
– แนะนำตัวเอง การศึกษา เล่าเรื่องประสบการณ์ที่ตัวเองประทับใจ
– ประสบการณ์การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ Apple ร่วมกับ Application ที่ใช้ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันและการศึกษาให้ดีขึ้นได้อย่างไร จำนวน 3 Application
– คิดว่า U.Store Dream Concept ของคุณเป็นอย่างไร

     1. รับสมัคร ในวันที่ 11 มกราคม – 4 เมษายน 2563 (กรอกใบสมัครผ่าน Application )
ส่งผลงาน VDO และ แนบภาพถ่ายได้ทันที หรือส่งภายใน – วันที่ 4 เมษายน 2563

     2. ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายของแต่ละมหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 เมษายน 2563 ผ่านทาง Website :https://www.istudiobyspvi.com

     3. เปิดโหวตเพื่อลุ้นรางวัล Popular Vote ในวันที่ 12-23 เมษายน 2563 ผ่าน Facebook:u.store by spvi

     4. ประกาศผล Popular Vote ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ผ่านทาง Website :https://www.istudiobyspvi.com

     5. ผู้เข้ารอบ 6 คนสุดท้ายของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีการสัมภาษณ์ตอบคำถามกับทางคณะกรรมการ จัดขึ้นที่ AIS Design Centre Emporium ชั้น 5
โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 5 มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25-26 เมษายน 2563 ติดตามได้ทาง U•Store by SPVi อีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์095-372-5574

 1. ร่วมกิจกรรมในการอบรม ของทาง Apple เพื่อรับความรู้และความเข้าใจ ในผลิตภันฑ์ Apple

 2. มีผลงานภาพถ่ายลงสื่อของร้าน U.Store by SPVi  ทั้งสื่อ Off Line และ Online  ประจำ 1-2 ครั้ง/ปี 

 3. กิจกรรมออก Event ร่วมกับ U.Store ในการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย  และร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ในการใช้งาน Product และบริการในร้าน U.Store มหาวิทยาลัย   3 เดือน / ครั้ง

 4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบน Social Media Post, Share Post Facebook & IG  เกี่ยวกับ Promotion หรือกิจกรรม ของ  Brand ambassador   ประจำเดือนละ 1 ครั้ง

 5. ร่วมกิจกรรมเป็น Guess Speaker กิจกรรมที่จัดในร้าน U.Store ในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนละ  2 ครั้ง 

 6. Clip VDO  แนะนำการใช้งาน และ Review สินค้าออกใหม่ที่ร้าน U.Store  ประจำ 3 เดือน ต่อ 1ครั้ง