ทริคไม่ลับฉบับ U•Store : ทำรายงานไม่สะดุดด้วย pages