เงื่อนไขการให้บริการ Trade-in ระหว่างเว็บไซต์ www.iStudiobySPVi.com และเว็บไซต์ remobie

 

•  การประเมินราคารับซื้อเครื่อง ฯ เป็นไปตามราคาที่ remobie กำหนด ซึ่งทาง www.iStudiobySPVi.com  ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อแต่อย่างใด
•  สิทธิในการขายและราคาขายเครื่องเก่า เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
•  remobie จะดำเนินการลบข้อมูลก่อนรับซื้อโทรศัพท์เพื่อการันตีความปลอดภัย และจะไม่ขอรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังคงค้างอยู่ในตัวเครื่องของสินค้าทุกประการ กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการขายทุกครั้ง
•  remobie ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินและไม่รับสินค้าในกรณีที่ผู้ขายระบุข้อมูลสินค้าบนหน้าเว็บไม่ตรงกับสินค้าในวันและเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเช็คเพื่อรับสินค้า ณ สถานที่นั้นๆ
•  remobie ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับสินค้าและไม่จ่ายเงินในกรณีที่ตัวตนที่แท้จริงของผู้ขายไม่ตรงตามบัตรประชาชนในวันที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปรับเครื่อง
•  เมื่อนัดหมายการขายโทรศัพท์บนเว็บไซต์แล้ว remobie  จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อยืนยันการนัดหมาย
•  บริการเข้ารับเครื่องโดยเจ้าหน้าที่ของ remobie ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะจังหวัดกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร นอกพื้นที่ข้างต้นจะให้บริการผ่านระบบขนส่งไปรษณีย์
•  ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของ remobie ถือเป็นที่สิ้นสุด
•  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Facebook remobie  โทร : 
02-821-5888 หรือ อีเมล : [email protected]
•  เงื่อนไขเป็นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทั้งนี้ ทางบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) โดย www.iStudiobySPVi.com ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการการรับซื้ออุปกรณ์สินค้าเก่า (Trade-in) โดยตรง ซึ่งผู้ให้บริการการรับซื้อ สิทธิ์ในการประเมินราคาเครื่อง การตรวจสอบเครื่อง และการดำเนินการรับเครื่องทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของทางเว็บไซต์ remobie.com เพียงผู้เดียว