ช้อปดีมีคืน

ซื้อสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่ iStudio & iBeat by SPVi ทุกสาขาและออนไลน์ นอกจากจะมีโปรโมชันบัตรเครดิตหน้าร้าน  ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือน และโปรโมชันบัตรเครดิตออนไลน์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือนแล้ว ยังสามารถนำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ได้จากการ ซื้อ iPhone , iPad , MacBook , Apple Watch , AirPods , Apple Pencil  และ สินค้าลดราคาอีกมากมายไปลดหย่อนภาษีปี 2566

โครงการช้อปดีมีคืน คืออะไร

โครงการช้อปดีมีคืนเป็นมาตรการรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่กำหนดไปใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2566 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

เงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนไม่ต้องลงทะเบียน

2. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ได้แก่ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. ระยะเวลาร่วมโครงการ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 46 วัน)

4. มูลค่าที่สามารถลดหย่อนได้ต้องไม่เกิน 30,000 บาท (หากเกิน 30,000 บาท จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เพียง 30,000 บาท)

5. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ออกภายในระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในปี 2566

ร้านค้าของ SPVi ที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

1. iStudio & iBeat by SPVi 

2. www.istudiobyspvi.com

3. Shopee Mall iStudio by SPVi 

4. U•Store 

5. Mobi by SPVi 

6. AIS Shop by SPVi 

7. A-Store by SPVi 

อัตราคืนภาษี ช้อปดีมีคืน 2565

เงินได้สุทธิ*ต่อปี (บาท)

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินภาษีคืนสูงสุด (บาท)

(กรณีใช้จ่าย 30,000 บาท)

ไม่เกิน 150,000

ยกเว้นภาษี

0

150,001 – 300,000

5%

1,500

300,001 – 500,000

10%

3,000

500,001 – 750,000

15%

4,500

750,001 – 1,000,000

20%

6,000

1,000,001 – 2,000,000

25%

7,500

2,000,001 – 5,000,000

30%

9,000

5,000,001 ขึ้นไป

35%

10,500

*เงินได้สุทธิ คือ เงินได้พึงประเมินที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

ตัวอย่าง ถ้าผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทต่อปี ซื้อ iPhone 13 Pro 128 GB 1 เครื่องราคา 38,900 บาท จะใช้สิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืนได้ 30,000 บาท และสามารถลดหย่อนภาษีได้ 5% จาก 30,000 บาท คือ 1,500 บาท

ช้อปเลย! ช้อปออนไลน์รับตรุษจีน 2565 รับส่วนลดกว่า 1,000.-