ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

Apple Watch Series 7

เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

  • การลงทะเบียนแสดงความสนใจนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งจอง Apple Watch Series 7
  • รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน