iMac 24-inch (2 ports)

ราคาเริ่มต้น 42,900.-

Pre-order Now

iMac 24-inch (4 ports)

ราคาเริ่มต้น 49,900.-

Pre-order Now

เงื่อนไขการสั่งซื้อล่วงหน้า iMac 24” New 2021 สำหรับรับสินค้าหน้าสาขา

1. การสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นไปตามลำดับของคำสั่งซื้อผ่าน  www.istudiobyspvi.com

2. สินค้า iMac 24” New 2021 สั่งซื้อ 30 เม.ย. 2564   พร้อมรับสินค้าครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม **วันจัดจำหน่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

3. กรณีลูกค้าสั่งซื้อล่วงหน้า เลือกรับสินค้าที่สาขา ทางเจ้าหน้าที่จะเเจ้งผ่าน Email เเละมีการโทรเเจ้งสถานะการสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อชำระค่าส่วนต่างของสินค้า ในสาขาที่ลูกค้าระบุ

4. เงื่อนไขการสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. สินค้ามีจำนวนจำกัด


เงื่อนไขการสั่งซื้อล่วงหน้า iMac 24” New 2021  สำหรับจะส่งตามที่อยู่

1. การสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นไปตามลำดับของคำสั่งซื้อผ่าน  www.istudiobyspvi.com

2. สินค้า iMac 24” New 2021 สั่งซื้อ 30 เม.ย. 2564 พร้อมรับสินค้าครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม  **วันจัดจำหน่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

3. กรณีลูกค้าสั่งซื้อล่วงหน้า เลือกจัดส่งตามที่อยู่ ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่ง Code Order ตามลำดับคำสั่งซื้อ ของลูกค้า ผ่านทาง Email เพื่อเเจ้งการชำระค่าส่วนต่างของสินค้า

4. เมื่อมีการชำระค่าส่วนต่างเรียบร้อยเเล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า และเเจ้งเลขพัสดุเพื่อตรวจสอบสถานะ

5. เงื่อนไขการสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. สินค้ามีจำนวนจำกัด