เกี่ยวกับคู่มือการเริ่มต้นการใช้ iPad

   คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน iPad สําหรับนักศึกษาฉบับนี้ เป็นแหล่งข้อมูลที่คุณ สามารถแชร์กับนักศึกษาสําหรับการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน และใช้ประโยชน์จาก iPad อย่างเต็มที่ เพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

   iPad อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติที่จะช่วยให้นักศึกษาจัดระเบียบ จัดการเวลา และทํางานร่วมกัน ทั้งขณะอยู่ในและนอกมหาวิทยาลัย คู่มือฉบับนี้มีการ แนะนําวิธีใช้ iPad รวมถึงความช่วยเหลือในการค้นพบแนวทางใหม่ๆ เพื่อ สํารวจ เรียนรู้ และสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดคู่มือเริ่มต้นใช้งานได้ ที่นี่