จดหมด..อย่างหมดจด

กับการใช้ iPad แทนสมุด

**ผู้เข้าร่วม Workshop โปรดเตรียมอุปกรณ์มาเอง**

ดูคอร์สเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> Click