เงื่อนไขการสมัครสมาชิก iMember Privilege

  1. สามารถสมัครได้ที่ iStudio | iBeat | iShop | U-Store | mobi by SPVi ทุกสาขา หรือเว็บไซต์ www.istudiobyspvi.com/imember
  2. บัตรสมาชิกมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่เปลี่ยน Member Type
  3. ใช้รับสิทธิพิเศษ หรือ เป็นส่วนลดได้ที่ร้าน iStudio | iBeat | iShop | U-Store | mobi by SPVi ทุกสาขา
  4. แสดง E-Card (ใน App Wallet) ให้กับพนักงานก่อนชําระสินค้า
  5. สามารถใช้สิทธิ์ได้หลังจากซื้อสินค้าใน 24 ชั่วโมง
  6. หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก iMember Privilege  ลูกค้าต้องทำการสมัครสมาชิก iMember Privilege ก่อนซื้อสินค้า
  7. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการอัพเกรด iMember Privilege

  • SILVER iMember CARD เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ iMember Free
  • GOLD iMember CARD เมื่อซื้อสินค้าในเครือ SPVi ครบ 100,000บาท ภายใน 2 ปี
  • PLATINUM iMember CARD เมื่อซื้อสินค้าในเครือ SPVi ครบ 200,000บาท ภายใน 2 ปี