ไม่มีสินค้าในตะกร้า

กลับสู่หน้าร้านค้า

เงื่อนไข

  1. กรณีเลือกการจัด ส่งด่วนภายในวัน (กทม. KerrySameDay) ต่างจังหวัด NextDay: ฿80 ทางบริษัท ฯ จะทำการตัดรอบรถทุก 10:30 น. 
  2. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่แจ้งในทราบล่วงหน้า