ประกาศผล 20 คนสุดท้าย

U•Store Brand Ambassador by SPVi

วันประกวดรอบ Final ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่  AIS Design Centre Emporium ชั้น 5         
  • ผู้เข้ารอบเตรียมตัวเข้าประกวด รายงานตัว 10:00-11:00 น. พร้อมหลักฐานยืนยันตัวตน
  • เตรียมหลักฐาน 1.สำเนาบัตรนักศึกษา *หากไม่มีให้เตรียม Transcript หรือ ปริ้นท์ ข้อมูลส่วนตัวจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่มีข้อมูลนักศึกษาอยู่  2.สำเนาบัตรประชาชน  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี  *ชื่อเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อผู้เข้าประกวด 
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 095-372-5574‬ หรือ 081-136-2075 (พี่ปุ๋ย)