เป็นเจ้าของ iPhone 12 ลดค่าเครื่องสูงสุด 13,800.-

AIS hot-deal – iStudio by SPVi 

ดู Promotion Credit Card ได้ที่

ดู Promotion iStudio | iBeat by SPVi ได้ที่