เป็นเจ้าของ iPhone ใหม่กับ SPVi

พร้อมโปรโมชั่นโดน ๆ ประหยัดสูงถึง 9,700.-*

ดู โปรโมชั่นโดน ๆ ประหยัดสูงถึง 9,700.-* ได้ที่    

ดู Promotion Credit Card for New iPhone ได้ที่