สั่งซื้อออนไลน์  :  U•Store SPVI  
สอบถามรายละเอียด : 095-372-5541  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใต้ตึกคณะบริหารใหม่ ติด ถ.งามวงศ์วาน.        
Mon-Fri : 08.00-17.00 น. Sat : 09.00-16.00  น.                                            
Tel : 095-3725538 , 02-9551590  | FACEBOOK

มหาวิทยาลัยบูรพา ข้างโรงแรมเทาทอง                
Mon-Fri : 08.00-17.00 น. Sat : 09.00-17.00  น.      
Tel : 095-3725542  | FACEBOOK 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ชั้น G อาคาร อทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ      
Mon-Fri : 08.00-17.00 น.  Sat : 08.00-16.00 น.
Tel : 095-3725540  |  FACEBOOK

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคาร M-Square ชั้น 3                  
Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close            
Tel : 065-5243910  |  FACEBOOK 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงอาหารตลาดน้อย (ลานจอดรถ)                 
Mon-Fri : 10.00-19.00 น.  Sat : 10.00 -18.00 น. Sun : Close            
Tel : 065-984-5525  |   FACEBOOK

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  บริเวณตรงข้ามโรงอาหารกลาง   
Mon-Fri : 08.00-17.00 น. Sat : 09.00-17.00 น.
Tel : 095-3725536 , 02-9020606   |  FACEBOOK

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7                              
Mon-Fri : 08.00-17.00 น.  Sat : 08.00-16.00  น. Sun : Close                      
Tel : 095-3725541  |  FACEBOOK 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 
Mon-Fri : 09.00-17.30 น.  Sat-Sun : 10.00-16.00 น.
Tel : 095-3725535   | FACEBOOK

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  
Mon-Fri : 9.00-18.00 น.    Sat : 11:00-16.00 น.        
Tel : 095-3725532  |  FACEBOOK

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาคณะแพทยศาสตร์)         
Mon-Fri : 8.00-17.00 น.         
Tel : 065-9863022 |  FACEBOOK

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ โซน Plaza ตรงข้าม True Coffe         
Mon-Fri : 08.30-17.00 น. Sat-Sun : Close            
Tel : 095-3725534  |  FACEBOOK 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งอยู่ใต้อาคาร 79                  
Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close            
Tel : 065-524-3911  |  FACEBOOK 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ใต้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                 
Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close            
Tel : 065-524-3912  |  FACEBOOK 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใต้อาคารเรียนรวม 36                
Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close            
Tel : 065-986-3027  |  FACEBOOK 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใต้อาคารราชภัฏ 90 ปี               
Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close            
Tel : 065-986-3028  |  FACEBOOK 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ใต้อาคารคณะวิทยาศาสตร์
Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close            
Tel : 065-986-3029  |  FACEBOOK 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใต้อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น
Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close            
Tel : 065-986 3034 |  FACEBOOK 

มหาวิทยาลัยพะเยา ใต้อาคารเรียนรวม CE (บริเวณศูนย์อาหาร)
Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close            
Tel : 065-986-3035 |  FACEBOOK 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใต้อาคารเรียนรวม 80 ปี ชั้น 1
Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close            
Tel : 065-950-2260 |  FACEBOOK 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใต้อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1
Mon-Fri : 10:00-19:00 Sat : 10:00–18:00 Sun : Close             
Tel : 065-950-2261 |  FACEBOOK 

PRICE FOR U•Store CLICK!!

PROMOTION CREDIT CARD FOR U•Store CLICK!!